مبانی نظری سکونتگاه های غیر رسمی، حاشیه نشینی، فایل WORD

۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فرهنگی

۳۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مفهوم محله در معماری و شهرسازی

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری معماری پایدار و مجتمع مسکونی پایدار

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله معماری پارامتریک؛ توانمندسازی فضاهای طراحی پارامتریک شفاف

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

مبانی نظری بازآفرینی، باز زنده سازی بافت فرسوده شهری

۹۹,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی شهر همدان نقشه کاربری پیشنهادی DWG

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان
0