ترجمه مقاله معماری پارامتریک؛ توانمندسازی فضاهای طراحی پارامتریک شفاف

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله: آموزش تفکر استراتژیک؛ شواهد تجربی

۱۰,۹۰۰ تومان

ترجمه مقاله : متن کاوی شبکه های اجتماعی برای تمایلات مصرف کننده برند

۱۰,۹۰۰ تومان
0